fbpx

เมนูลำไย แบบออร์แกนิค ทำอะไรกินได้บ้าง ?

เมนูลำไย

เมนูลำไย เมนูอาหารออร์แกนิค เพื่อสุขภาพ

หากพูดถึงลำไยแล้ว คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะลำไยเป็นผลไม้ที่มีความขึ้นชื่อเป็นอย่างมากของประเทศไทยเรา เมนูลำไย เป็นอาหารที่หากินได้ในทุกภาคของประเทศเพราะมีการส่งออกรวมทั้งเป็นผลไม้ที่หมุนเวียนอยู่ในประเทศเราอย่างมากมาย จึงถือได้ว่าลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ทั้งนี้ลำไยถือเป็นพืชที่จะต้องใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีเกษตรในการเพาะปลูกค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่ใช่ทุกพื้นที่ ที่จะใช้สารเคมีในการปลูกลำไย เพราะผลผลิตลำไยหรือน้ำหนักลำไยนั้นมีผลต่อปริมาณการส่งออกไปยังจีนหรือประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

เกษตรกรหรือเจ้าของผู้เพาะปลูกที่ได้น้ำหนักดี ก็จะทำให้ได้รับค่าตอบแทนที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันหลายคนหันมาตระหนักถึงลำไยแบบออร์แกนิคกันมากขึ้นในหลายพื้นที่ หลายสวนลำไยเริ่มมีการเพาะปลูกเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ มีการควบคุมการปลูกตามมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) เพื่อให้เป็นการปลูกลำไยที่เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง

ดังนั้นหากจะเลือกลำไยในการประกอบอาหารแปรรูปหรือนำมารับประทานกับเมนูต่าง ๆ ควรเริ่มจากการเลือกลำไยที่มาจากสวนลำไยออร์แกนิค ผู้บริโภคอาจจะซื้อจากสวนโดยตรงหรือผู้บริโภคอาจจะซื้อลำไยจากผู้จัดจำหน่าย ที่มีตรารับรองของกรมวิชาการเกษตรซึ่งรับรองมาตรฐานว่าเป็นผลิตภัณฑ์พืชที่มาจากเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง 

เมนูลำไย แบบออร์แกนิค ยอดนิยม 
1. ลำไยออร์แกนิคอบแห้ง 
2. ลำไยออร์แกนิคกวน
3. สาคูเปียกลำไยออร์แกนิค
4. น้ำลำไย หรือวุ้นลำไย โดยเฉพาะน้ำลำไยออร์แกนิคของไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ระดับโลกด้วย (ดูเพิ่มเติม คลิก น้ำลำไย สกัดเข้มข้น | 3 สรรพคุณสำคัญที่รวมอยู่ใน Immu XTract)

นอกจากนี้ยังมีเมนูลำไยอื่น ๆ อีกมากมาย หากต้องการเมนูแบบคลีน ๆ ควรเลือกใช้น้ำตาลหญ้าหวาน แทนน้ำตาลทรายขาวทั่วไป และใช้กะทิแท้คั้นสดในการทำขนมก็จะสามารถได้เมนูลำไยออร์แกนิค ที่ดีต่อสุขภาพได้อีกด้วย