fbpx

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเซลล์อักเสบ

เซลล์อักเสบ คือ เซลล์ที่ขาดพลังงานในการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติ ส่งผลให้เซลล์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองจากการถูกทำร้ายได้ดีเหมือนในช่วงวัยเด็ก