fbpx

บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเซ็น MOU ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์พอเพียงโครงการ “โคก หนอง นา ป่าลำไย ลุ่มน้ำน่าน” กับ 16 หน่วยงาน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเกษตรอินทรีย์พอเพียงโครงการ “โคก หนอง นา ป่าลำไย ลุ่มน้ำน่าน” กับ 16 หน่วยงาน ได้แก่

 

 1. สำนักงานจังหวัดน่าน
 2. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 4. คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 8. กองทุนภูมิไทยพัฒนา
 9. มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earthsafe Foundation)
 10. บริษัท เอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 11. บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 12. บริษัท เอิร์ธแคร์ อินโนซิส จำกัด
 13. บริษัทพีซี อินโนวา จำกัด
 14. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน
 15. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 16. บริษัทเขาใหญ่พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด

เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งก้าวแรกจะเริ่มที่ “ลำไยเมืองน่าน” ผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มลำไยไซรัปผสมสารสกัดเห็ดหลินจือ (Immu Xtract)

 

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยมานานกว่า 3 ปี ก่อนจะคว้ารางวัลชนะเลิศสูงสุด 3 รางวัลจากงานจัดแสดงสินค้านวัตกรรมโลก ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2019 ภายใต้ โครงการ ‘โคก หนอง นา ป่าลำไย ลุ่มน้ำน่าน’ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานในพื้นที่ลำไยแปลงใหญ่จำนวน 6 แปลง ได้แก่

 1. แปลงลำไยตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 2. แปลงลำไยบ้านตึ๊ด ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 3. แปลงลำไยตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 4. แปลงลำไยตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 5. แปลงลำไย ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 6. แปลงลำไยตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

“บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอสินค้าออกสู่ต่างประเทศบนมูลค่าสูงสุดเพื่อนำรายได้กลับมาให้เกษตรกรที่มีใจและเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกษตรอินทรีย์ในประเทศทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างครบวงจร” กล่าวโดยตัวแทนบริษัท 

 

นับเป็นครั้งแรกที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเกษตร รวมถึงภาคชุมชน ได้ร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืน